1. Skąd wysyłany jest list?

List wysyłany jest z Oficjalnego Biura Świętego Mikołaja, które znajduje się w lapońskim miasteczku Rovaniemi.


2. Co zawiera list?

W liście Święty Mikołaj zwraca się ciepło i po imieniu do Twojego dziecka. Na wszystkich listach zostanie odciśnięta pamiątkowa pieczęć BIURA ŚW MIKOŁAJA. List zawiera naklejkę, zawieszkę/kolorowankę i ozdobę swiąteczną. Na kopercie znajduje się świąteczny znaczek z oryginalnym stemplem pocztowym kręgu polarnego.


3. Kiedy zostaną wysłane listy?

Listy zostaną wysłane 11 grudnia.


4. Kiedy mogę się spodziewać listu?

Listów można spodziewać się 15-21 grudnia.
 

5. Do jakich krajów wysyłamy listy?

Listy wysyłamy do wszystkich krajów w Europie.